• 28?id=21052020 
0La informiamo che i dati da Lei conferiti saranno trattati dall’albergo Avisio Park Hotel con mezzi informatici nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa vigente in materia protezione di dati (Regolamento UE n.679 del 2016). I suoi dati saranno trattati al fine di fornire le informazioni sulla nostra struttura da lei richieste, eventualmente per confermare la prenotazione o altri servizi da noi offerti. L’informativa completa è consultabile sul sito https://www.hotelavisio.it/pl/privacy-cookies

OD 1927 DO DZISIAJ

CZASY SiĘ ZMIENIAJĄ, GOŚCINNOŚĆ POZOSTAJE

Działalność ma swoje początki w dalekim 1927,  kiedy to bracia Battista e Simone Degasperi zdecydowali o zburzeniu stodoły ich  własności i postawieniu na jej miejscu pierwszego hotelu w Soradze, otwartego w czerwcu 1929roku.

Battista Degasperi przy prowadzeniu hotelu korzysta z pomocy szóstki swoich dzieci: Antonio, Maria Elena, Caterina, Elisabetta,  Luigina i Ester, takoto rozpoczął się napływ turustów do Soragi: powstał Hotel Avisio...

W1949 odbyła się pierwsza restrukturyzacja hotelu. W 1953 po dalszych  interwencjach hotel staje się dwa razy większy i ostawione zostaje 3piętro.

W1973 wyremontowano i powiększono skrydło północno-wschodnie. Powiękrzenie hotelu powoduje że z pierwotnych 28  powstają 74 miejsce do spania, realizując hotel komfortowym, prowadzonym przez Antonio i Maria Elena Degasper.

W 1997 kierownictwo hotelem zostało powierzone rodzinom Peiretti i Fontana, które posiadły go w roku 2007. Hotel jest nadal prowadzony przez pana Paolo Peiretti , który w listopadzie  2017 roku obchodził będzie dwudziestolecie pracy.

W 2007 rodzina Peiretti kupiła hotel i od 2010 zaczeła prace remontowe, zakończone w 2017 całkowitąrennowacją.